Tunnel

TerraTec sitt mobile laserskanningsystem er perfekt for modellering av tunneler.

Georeferering av data er vanskelig "innendørs" fordi man ikke har støtte av GNSS-navigering, men ved å bruke avansert etterprosessering klaser vi å konstruere nøyaktige 3D-modeller av alle typer tunneler. 

Populære produkter er:

  • TIN-modeller
  • Tegning av tunnelprofiler
  • Kjøreboks

Les mer »

Terratec AS © 2011-18 - Innholdsoversikt | info@terratec.no - Tlf: 45 46 63 00 - Mer informasjon »