Skip to the content

VA-måling

VA-måling gjennomføres både med tradisjonell landmåling, skanning eller fotogrammetri. Vanligvis måles kummer med tradisjonelle landmålingsinstrumenter fra bakken med nedmål til eksisterende infrastruktur i kummen. Infrastrukturen dokumenteres med bilder og det lages et kumkort som dokumenterer kum-typen, rør og dimensjoner. Vi har også erfaring med fotogrammetrisk måling eller 3D-skanning hvor et mer detaljert datagrunnlag etableres.

Målingene kan bearbeides videre slik at infrastruktur mellom kummer modelleres som en sammenhengende VA-modell innenfor et definert område. 

Terratec har stort fokus på HMS ved gjennomføring av kummåling. Landmålerne har gassmåler med i felt og utfører aldri kartlegging nede i kummen med mindre en grundig risikovurdering er utarbeidet og de rette tiltakene er gjennomført. For spesialmåling av VA-anlegg har Terratec faste samarbeidspartnere som bidrar til å ivareta sikkerheten.