Skip to the content

Spormåling Bane

Måling på jernbane er et av våre fokusområder. Vi har arbeidet på bane i hele landet og har et inngående kjennskap til teknisk regelverk, samt krav til oppmåling og koding i henhold til instrukser fra Bane NOR og andre baneforvaltere.

Måling for bane gjennomføres både for prosjektering, utbygging, kontroll og vedlikehold. Typiske oppgaver innenfor banemåling er:

  • Opprettelse av fastmerker etter gjeldende standarder (GVUL)
  • Innmåling av spor og andre jernbanetekniske objekter for prosjektering
  • Innmåling og skanning av omkringliggende terreng for utarbeidelse av terrengmodeller
  • Måling av spor for justering og fornyelse
  • Produksjon av baks- og løfteskjema eller ALC-fil for pakkmaskin
  • Kontrollmåling av eksisterende spor

For større områder gjennomføres banemåling for både prosjektering og kontroll med bilbåren laserskanning. Det er en unik metode for å samle inn data for lengre strekninger på kort tid. Skanningen kan i tillegg suppleres med georadarmåling, slik at det også gjennomføres en kartlegging av hva som finnes under skinnegangen.