Skip to the content

Rådgivningstjenester

Tidlig involvering av fagfolk med erfaring og kompetanse innenfor geomatikk, vil ofte være både tids- og økonomisk besparende for prosjektet. Med lang erfaring fra vil Terratec bistå med rådgivning vedrørende ulike metoder for innsamling, behandling og visning av data i en tidlig fase av et prosjekt.

Vi kan også kontrollere og koordinere utførelse i byggefasen og dokumentere det ferdige prosjektet i forbindelse med prosjektavslutning. Rådgiving innenfor geomatikk vil være nyttig både i forkant, under et prosjekt eller i etterkant av prosjektet.

Ta gjerne kontakt om du ser behov for Terratecs geomatikk-kompetanse!