Skip to the content

Laserskanning

Dokumentasjon av eksisterende bygg i forkant av rehabilitering

Laserskanning er en effektiv metode for å dokumentere og digitalisere et bygg, en vei eller terreng med høy grad av nøyaktighet. Terratec tilbyr laserskanning fra mange ulike platformer og vi er eksperter på å finne riktig løsning for ditt behov, gjerne ved å kombinere ulike metoder. 

  • Terrestisk skanning; høy grad av nøyaktighet, brukes ofte for skanning av bygg
  • Håndholdt skanning; raskt og effektivt men lavere nøyaktighet
  • Bilbåren laserskanning; rask og effektiv metode overalt der vår bil kan kjøre 
  • Laserskanning fra fly; dekker store arealer med lavere nøyaktighet og punkttetthet
  • Laserskanning fra helikopter; effektivt for traseer som kraftlinjer og veier

Etter at skanning er utført i felt vil dataene behandles inne på kontoret for å generere det produktet eller den analysen som kunden har bestilt. Vi har et sterkt kompetansemiljø og gode produksjonsmetoder for å ivareta rask og effektiv leveranse til kunden.