Skip to the content

Tredjepartsverifikasjon og geometrisk kontroll

Terratec foretar uavhengige geometriske kontroller av toleransekritisk utstyr, på vegne av systemleverandører eller eiere av plattformer, rigger, skip osv. Typisk kan dette dreie seg om stikkprøvekontroll under prefabrikasjon eller en uhildet verifikasjon av et ferdig produkt før leveranse. Dokumentasjon og rapportering foregår alltid i henhold til spesifiserte toleranser og standarder (ISO, NORSOK, GPS osv.).

Vi har sett mange eksempler på hvor uavhengig kontroll har vist seg å være kostnadsbesparende for kunden.