Skip to the content

Situasjonskartlegging

Terratec digitaliserer og kartlegger installasjoner, anlegg, områder og objekter i alle størrelser, former og fasonger. Det benyttes ulike 2D og/eller 3D målesensorer, alt etter hvilken nøyaktighet og detaljeringsgrad som er påkrevd og ønsket. Måledataene omformes normalt til en 3D modell på ønsket CAD format, slik at dataene danner et godt underlag for videre «engineering» og evt. analyse av kritisk «as-is» situasjon. Husk at det er bedre å ha kontroll og vite, enn å håpe og tro!