Skip to the content

Lokalt fastmerkenett (grid)

Terratec etablerer og oppretter lokale referanse- og koordinatsystemer på plattformer, rigger, skip eller på andre typer, små eller store, måleobjekter. Formålet med et lokalt fastmerkenett (grid) er å få alt av måle- og skanningsdata inn i et felles (objekt) koordinatsystem, slik at dataene kan sees i en sammenheng for hele det aktuelle området.

Dersom ønskelig kan det etableres permanente fastmerker som vil gjøre arbeidet enklere og riktigere ved evt. gjentakende målinger over tid. Husk at et riktig og godt definert utgangspunkt, er en forutsetning for at sluttresultatet skal bli bra.