Skip to the content

Installasjonshjelp

Terratec posisjonerer og guider utstyr og objekter til riktig posisjon og lokasjon. En typisk oppgave er bistand under sammenstilling av ulike objekter på on- og offshorelokasjoner, eller posisjonsovervåkning av objekter eller «guiding» under forflytningsoperasjoner. Måleoperasjonene gir deg svaret i sanntid slik at du alltid har kontroll på posisjonen, bevegelsene og operasjonene.