Skip to the content

Plassering og beliggenhetskontroll

For søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven kreves det en skriftlig ansvarsoppgave underskrevet av tiltakshaver og ansvarlig søker, samt kvittering fra foretak som har påtatt seg et definert ansvar.

Vi kan stå som ansvarlig foretak for:

  • Prosjekteringen, herunder prosjektering av tiltakets beliggenhet i horisontalplan og høyde med tilhørende terrengendringer, samt inntegning av dette i situasjonsplanen/situasjonsplanrisset
  • Kontroll av prosjekteringen
  • Stikking av tiltaket og kontroll av tiltakets beliggenhet – beliggenhetskontroll

Plassering og beliggenhetskontroll i Terratec er underlagt bedriftens kvalitetssikringssystem og system for avviksrapportering – noe som gjør at vi stadig forbedrer vårer rutiner og minimerer risikoen for feil.

Vi tilbyr fastpris på oppdragene slik at du som kunde kjenner kostnaden før jobben er utført.

 

 Få tilbud

Hvis du ønsker at vi skal sende deg et tilbud på plasserings og beliggenhetskontroll, klikk under og fyll inn informasjon i skjemaet. Så sender vi deg det innen kort tid.