Skip to the content

Plassering og beliggenhetskontroll

For søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven kreves det en skriftlig ansvarsoppgave underskrevet av tiltakshaver og ansvarlig søker, samt kvittering fra foretak som har påtatt seg et definert ansvar.

Vi kan stå som ansvarlig foretak for:

  • Prosjekteringen, herunder prosjektering av tiltakets beliggenhet i horisontalplan og høyde med tilhørende terrengendringer, samt inntegning av dette i situasjonsplanen/situasjonsplanrisset
  • Kontroll av prosjekteringen
  • Stikking av tiltaket og kontroll av tiltakets beliggenhet – beliggenhetskontroll

Plassering og beliggenhetskontroll i Terratec er underlagt bedriftens kvalitetssikringssystem og system for avviksrapportering – noe som gjør at vi stadig forbedrer vårer rutiner og minimerer risikoen for feil.

Vi tilbyr fastpris på oppdragene slik at du som kunde kjenner kostnaden før jobben er utført.