Skip to the content

Hyttebygging

 

Terratec er en viktig brikke i hyttebyggingen. Det vil si vi prosjekterer, søker om tiltak og utfører plassering og beliggenhetskontroll. I 2018 har vi søkt og fått godkjent omlag 30 hytter.

For å sikre en god og forutsigbar gjennomføring av et hytteprosjekt kan Terratec tilby en pakke for å håndtere søknadsprosessen helt frem til ferdigattest.

Pakken består av fire ulike prosesser:

I. Prosjektering: I samarbeid med tiltakshaver, prosjekterer vi og finner den optimale plassering på tomta. Dette arbeidet danner grunnlaget for byggesøknaden til kommunen.

II. Byggesøknaden – søknad om som oftest ett-trinns søknad om tillatelse til tiltak.

III. Plassering: Når byggetillatelsen er gitt, kan Terratec påta seg utstikkingen av hytta i terrenget samt gjennomføre lovpålagt kontroll av plasseringen.

IV. Søknad om ferdigattest.