Eiendomsjus

TerraTec AS tilbyr tjenester innen eiendomsjus over hele landet. Vi er en perfekt partner i eiendomsprosjekter. 

Vår spisskompetanser er kombinasjonen av: 

 • Jus
 • Kart

Ulike rettsregler avhengig av tiltak og lokalisering

Fast eiendoms rettsforhold kan skape mange utfordringer og spørsmål, både for den som eier, leier, bruker, fester, er nabo, gjenboer eller rett og slett bare er på gjennomreise.  Å føre opp et tiltak, eksempelvis et bolighus eller en flytebrygge, krever kunnskap om hvilke rettsregler og planer som gjelder for det aktuelle tiltaket. Hvilke rettsregler og planer som gjelder varierer avhengig av type tiltak og lokalisering.

Eiendomsgrenser

Tilsvarende gjelder ved ønske om endringer i tomtestrukturen. Ønske om justering av en eiendomsgrense eller fradeling av et boligareal krever kunnskap om både jus, plan og de offentlige prosesser. TerraTec besitter denne kompetansen. TerraTec har egen jurist med langvarig kommunal saksbehandlererfaring, og tilbyr derfor denne type tjenester innen eiendomsfaget. Typiske tjenester innen rettsområdet er:

Generell juridisk rådgivning innen bygg og eiendom

 • Rettsmekling
 • Fradeling
 • Arealoverføring
 • Makeskifte
 • Grensejustering
 • Sammenføyning
 • Grunnavståelse / Grunnerverv
 • Ekspropriasjon
 • Grenseavtaler
 • Søknad om tiltak etter Plan- og bygningsloven
 • Dispensasjoner
 • Vurdering av plan
 • Seksjonering

Terratec AS © 2011-17 - Innholdsoversikt | info@terratec.no - Tlf: 45 46 63 00 - Mer informasjon »