Terrestrisk laserskanning

 

Med terrestrisk/bakkebasert skanning kan vi levere nøyaktige og detaljerte punktskyer og 3D-modeller.

Terratec benytter Leica sin helt nye ScanStation P20 som er en pulsskanner med egenskapene til en faseskanner. Laserskanneren måler inntil 1 000 000 punkter per sekund, og har et innebygd 5 megapiksel kamera for å fargelegge punktskyen slik at innmålte objekter blir gjengitt svært realistisk.

Vanlige prosjekter med terrestrisk skanning er:
       • Utvendig og innvendig oppmåling av bygninger
       • Tunneler
       • Trafostasjoner og kraftledninger
       • Infrastruktur til veg og bane
       • Broer
       • Kulturminner
       • Andre objekter

Første produkt er en svært nøyaktig punktsky. Fra denne kan vi levere produkter som 3D-modellering, BIM modeller, terrengmodeller, TIN-modeller, volumberegninger, dimensjonskontroll og as-built dokumentasjon.

Terratec har lang erfaring med laserskanning og har sensorer for fly, helikopter, bil i tillegg til bakkebasert laserskanning. Slik er vi i en unik situasjon og kan velge riktig sensor og fremgangsmåte til ulike prosjekter, data fra ulike sensorer kan også kombineres i et sluttprodukt.

 

Punktsky fra en trafostasjon

 

 

Terratec AS © 2011-18 - Innholdsoversikt | info@terratec.no - Tlf: 45 46 63 00 - Mer informasjon »