Terrengmålinger

Terrengmodeller danner normalt grunnlag for all prosjektering, og er nødvendighet når landskapet skal inn i et dataprogram. Derfor er dette et viktig emne i Geo Engineering.

TerraTec sin tverrfaglige kapasitet innenfor georeferert datafangst gjør oss i stand til at levere komplette terrengmodeller av alle områder! Dette inkluderer alt fra en mindre terrengmodell over en byggetomt, målt inn med tradisjonelt landmålingsutstyr, til større områder skannet med flybåren laser eller laserskanning fra bil.

Gjennom flere år har vi bygget opp stor erfaring innen området, og TerraTec sin bredde innen datafangst gjør at vi kan lage terrengmodeller raskt og effektivt.

Terratec AS © 2011-18 - Innholdsoversikt | info@terratec.no - Tlf: 45 46 63 00 - Mer informasjon »