TerraView

Et enkelt software som åpner laserdata, ortofoto, shape-filer, WMS-tjenester og foto/video.

  • Åpne alle data i samme vindu (2D eller 3D).
  • Ingen begrensninger på filstørrelser eller antall punkter.
  • TerraView har ingen "system requirements". Alle laptoper kan nå håndtere store datasett.
  • Mål lengder, areal og tverrprofiler
  • Eksporter punkt/linjer/areal til shape eller kmz.

Historien bak TerraView

Vi har laget TerraView fordi vi ønsker å gjøre det enkelt for våre kunder å se på store, flotte datasett. TerraTec lager ortofoto over nasjonalparker, samler laserdata som detaljert viser byer og jernbaner, tar georefererte foto og video av veien din, og bygger 3D-modeller av anleggsområdet eller tunnelen.

Men for å se på slike imponerende data trenger man vanligvis svindyre og vanskelige software. Vi ønsker at våre kunder raskt og enkelt skal kunne se på dataene våre.

TerraView er enkelt og kraftig.

TerraView har blitt så bra at vi bruker det i vår produksjon og kvalitetskontroll.

Det kjedelige med TerraView

Vi har laget TerraView slik at programmet kun åpner data som er levert av TerraTec. Grunnen er at vi ønsker at du skal få kvalitetssikrede data.

Om du skulle ha lyst til å teste dine egne datasett i TerraView, så ta kontakt. Da kan vi nok gjøre et unntak, og så tar vi det derfra.

Noen bilder fra TerraView:

Bildet under viser flybåren laserskanning (klippet til), bilbåren laserskanning og trajectory (blå) med bilder og video (gult):

Laserdata og trajectory med bilder+video

Viser ortofoto, flybåren laserskanning og bilbåren laserskanning:

Viser bilbåren laserskanning i by. Blå er trajectory (alltid PPP prosessert i TerraPos, www.terrapos.no) og gult er fotopunkt m/retningen på fotoene. Da er det enkelt å trykke på en gul hake og få opp bildene fra det stedet:

Bilbåren laserskanning sett fra siden. Gult er fotopunkter m/retning

 

Terratec AS © 2011-18 - Innholdsoversikt | info@terratec.no - Tlf: 45 46 63 00 - Mer informasjon »