Laserskanning for skogsindustrien

Norge er et av verdens foregangsland når det gjelder estimering av biomasse i skog ved hjelp av laserskanning.

TerraTec beregner hogstvolum og verdi av skog.  Dette gjøres med statistiske metoder eller eller ved at hvert tre identifiseres (enkelttremetode). Tilsvarende metoder kan bli brukt for å estimere karbonlagre i skogbiomasse med påfølgende konsekvenser for karbonbalansen ved avskoging.

Les mer »

Terratec AS © 2011-18 - Innholdsoversikt | info@terratec.no - Tlf: 45 46 63 00 - Mer informasjon »