Resistivitetsundersøkelser (ERT) | Terratec AS

Terratec utfører resistivitetsundersøkelser. Slike undersøkelser brukes ofte til å kartlegge sedimenter, forekomster av grunnvann, forurensing, dybde til grunnfjell samt sprekker i grunnfjell. Reduser risiko før du bygger eller kjøper tomt.

Under er et eksempel fra et sted på Østlandet der mektigheten av sand er målt. Bildet viser et tverrprofil (X og Y) og Z i dybde. Fargene symboliserer den elektriske ledningsevnen i undergrunnen.

Resistivitetsundersøkelser 2D ERT

I dette tilfellet ser vi at resistivteten er høy i de røde områdene og lav i de blå områdene. Det tolkes til å være tørr sand i de røde, og leire i de blå. Grønt tilsvarer grunnvannsmettede sandige sedimenter. I denne sonen kan man øyne større steiner og andre strukturer.

Resistivitet er altså et utmerket verktøy til å finne mer informasjon om undergrunnen uten graving eller boring.

Slike modeller kan settes sammen til en kompleks 3D-modell som kan eksporteres i vanlige filformater.

Ta kontakt for en samtale om dine kartleggingsbehov.

Bruk gjerne vårt Kontaktskjema​ for henvendelser.

Fagansvarlig for geofysikk:

Tor Melø
tor.melo@terratec.no / +47 91885741

Terratec AS © 2011-17 - Innholdsoversikt | info@terratec.no - Tlf: 45 46 63 00 - Mer informasjon »