Grunnlagsnett

Det er viktig med et godt utgangspunkt når det skal stikkes ut og måles inn. Et godt grunnlagsnett er en av nøklene.

TerraTec har stor erfaring med etablering, utbygging og vedlikehold av grunnlagsnett. Vi kan gjennomføre alt fra etablering av punkter, innmålinger, beregninger og rapporteringen for grunnlagsnettet.

Vi har alt utstyr som trengs for å gjennomføre målingene på best mulig måte, og bruker nyeste utstyr som alltid er verifisert, kalibrert og godkjent.

Terratec AS © 2011-18 - Innholdsoversikt | info@terratec.no - Tlf: 45 46 63 00 - Mer informasjon »