Om TerraTec AS

Siden oppstarten i 2004 har TerraTec vokst til å bli et av Norges største kartfirma. TerraTec leverer alle typer geodata, er ekspert på georeferering av avanserte sensorer og har fokus på kvalitet i samarbeid med kunden.

TerraTec gjennomfører oppdrag på alle kontinenter, og samarbeider med offentlige og private, samt forskning- og utdannelsesinstutisjoner.

TerraTec leverer geodata til alle faser av ditt prosjekt, fra start til slutt. Et godt beslutningsgrunnlag er lønnsomt, og det er dette et samarbeid med TerraTec skal være.

Vi gjennomfører hele produksjonen fra datafangst med våre fly, biler og landmålere, til ferdigstilling av CAD og BIM modeller.  Dermed kan vi levere skreddersydde data som passer rett inn i kundens videre produksjonsløype. 

Vår målsetning er å være: 

  • En lønnsom partner for våre kunder
  • Kunnskapsrik og høyteknologisk
  • Totalleverandør av geodata til planlegging, utbygging, ferdigstilling og utvikling

 

Historie

TerraTec ble startet i 2004 og er en videreføring av kartleggings- og flyfotoaktivitet i Fjellanger Widerøe. Den gang var vi 5 ansatte med lidenskap for flykartlegging og ønske om å hjelpe til i samfunnsutviklingen.

Vi har hele tiden hatt fokus på langsiktige kundeforhold. Dette har resultert i en jevn vekst og muligheten til å vidreutvikle kompetansen vår, til fordel for våre kunder.

Fra 2006 til 2010 utvidet vi vår aktivitet ved å kjøpe inn og utvikle avanserte sensorer. TerraTec var bl.a. et av verdens første firma til å kjøpe inn flybåren laserskanningsutstyr. Vi opererer også hyperspektrale skannere og termiske kamera.

I 2009 begynte vi med laserskanning fra bil (Mobile Mapping), og har opparbeidet oss en unik ekspertise på dette område. Å kunne kombinere laserskanning fra bil og tog, med eksisterende datafangstmetoder har vært verdifullt for kundene våre.

Frem mot 2013 har vi foredlet datafangstmetodene våre. Verktøyene våre er verdt mye for kundene når vi er i stand til å utvikle oss i takt med kravene fra markedet.

I fremtiden er målet å fortsette denne foredlingen. Vi er nå i stand til å samle inn alle typer geodata, til nytte for alle typer industrier. Vi ønsker å fortsette å lære av kundene våre, og levere nøyaktig det de ønsker seg. Da må vi ligge foran den teknologiske utviklingen, og dette kommer til å kjennetegne TerraTec i fremtiden.

Vi tror at det i fremtiden vil bli stilt trengere krav til dokumentasjon i alle ledd av vei- og anleggsutbygging. Spesielt før, underveis og ved ferdigstilling av prosjekter. Dette inkluderer bl.a. BIM og As-Built-Dokumentasjon. For oss betyr det at vi vil gå fra å være et firma som gjør datainnsamling, til å være et firma som leverer ferdige plug-and-play modeller (CAD), som kunden kan bruke direkte i sitt arbeid.

Brenner du for disse temaene, og er opptatt av hvordan gode geodata bidrar til god samfunnsutvikling?  Ta kontakt! Send oss en åpen søknad.

Mars 2014 flyttet vi fra Lysaker til Vækerø. Vi er 65 ansatte med hovedkontor i Vækerøveien 3, og avdelingskontor i Bergen, Trondheim og Stockholm. Vår flyoperative base er på Gardermoen Lufthavn. Vi har en jevn aldersfordeling på våre ansatte fra 24 til 60 år, og nesten like mange kvinner som menn.

TerraTec har egen avdeling i Helsinki i Finland, TerraTec OY, og et datterselskap i Tartu i Estland, TerraPro Oü.  I tillegg har vi lokale representanter i Sverige og i Irland/Storbritannia. 

Ønsker du å jobbe i et av verdens ledende geomatikkmiljøer? Send oss en åpen søknad.

Totalleverandør

TerraTec er totalleverandør av kart- og geodata, og leverer tjenester innen:

  • Landmåling og Geo Engineering
  • Laserskanning fra fly
  • Flyfotografering
  • Kartlegging
  • Laserskanning fra bil og tog
  • Laserskanning av tunneler, broer og bymiljø

 

Terratec AS © 2011-18 - Innholdsoversikt | info@terratec.no - Tlf: 45 46 63 00 - Mer informasjon »