Volumberegning

Volumberegning kan være tidkrevende. TerraTec har lang erfaring fra nøyaktig volum- og masseberegning av kompliserte anleggsområder.

Volumberegning utarbeider vi både i forhold til byggherre og utførende. Vi gjennomfører beregninger av alle typer volum, inkludert bl.a: 

  • Byggegroper
  • Fyllinger
  • Fjell
  • Veier (ut ifra VIPS-modeller) og i forhold til prosesskoder
  • VA-grøfter

Les mer »

Terratec AS © 2011-18 - Innholdsoversikt | info@terratec.no - Tlf: 45 46 63 00 - Mer informasjon »