Konsulentbistand

Terratec er en innovativ virksomhet med en sunn utvikling som hele tiden arbeider for at kunne tilby kunden en best og mest kostnadseffektiv løsning.

Igjennom de senere år har vi derfor utvidet ytelsene innenfor Geo Engineering til også at tilby konsulentbistand i forbindelse med prosjekter hvor det oppstår problemstillinger innenfor TerraTec sine fag områder.

Konsulenttjenestene kan være kortvarige, men det er ikke til hinder for at TerraTec over en lengere periode kan leie ut en person eller flere til å bistå med problemløsningen for et større og varende prosjekt eller en ubesatt stilling.

Terratec AS © 2011-18 - Innholdsoversikt | info@terratec.no - Tlf: 45 46 63 00 - Mer informasjon »