Fotogrammetrisk kartkonstruksjon

TerraTec tilbyr alle typer kartlegging. Hovedtyngden av kartleggingen utføres ved hjelp av fotogrammetriske metoder med bilder tatt fra flybåren kamera.

TerraTec har også lang erfaring med kartlegging basert på laserdata innsamlet ved hjelp av våre egne luftbårene og bakkebaserte sensorer.

Les mer »

Terratec AS © 2011-18 - Innholdsoversikt | info@terratec.no - Tlf: 45 46 63 00 - Mer informasjon »