Industriell oppmåling

Terratec utfører industrimåling til olje- og gassindustri, mekanisk industri, prosessindustri, kraftverk osv. Prosjektene kan være både store og små med varierende varighet.

Tjenestene til industri griper ofte inn i hverandre og handler om å måle posisjon, høyde, geometri og dimensjoner med nøyaktighet helt ned til 0,01 millimeter. Det kan være fabrikkerte deler som skal passe sammen eller kartlegging av deler som skal skiftes ut.

Vi utfører oppdrag på installasjoner både på land og offshore i Norge og utenlands. Terratec har de nødvendige sertifiseringer som trengs, både for utstyr og mannskap.

For industrirelaterte spørsmål, kontakt:

Rune Bakke
rune.bakke@terratec.no
tlf +47 458 81 538

Terratec AS © 2011-18 - Innholdsoversikt | info@terratec.no - Tlf: 45 46 63 00 - Mer informasjon »