Hyperspektral avbilding

Hyperspektral avbilding fotograferer hele det elektromagnestiske spekteret. TerraTec kartlegger dermed de tingene øynene ikke klarer å se.

Ved å fly med spesialutstyr over områder kan vi se, kartlegge og modellere materialer og objekter som øynene ikke ser fra tradisjonell flyfotografering

TerraTec gjør hyperspectral avbilding for forskningsinstitusjoner i Europa, i tillegg til private firma med spesielle krav til kartlegging. Ta kontakt om du tror dette er aktuelt for din virksomhet.

   Arealklassifisering og deteksjon av syke trær

Terratec AS © 2011-18 - Innholdsoversikt | info@terratec.no - Tlf: 45 46 63 00 - Mer informasjon »