Redusere risiko med geofysisk kartlegging

​Ønsker du å vite mer om hva som befinner seg under bakken før grunnarbeid?

​Geofysisk kartlegging kan da være et utmerket alternativ.

Du kan da minimere risiko og kostnader siden behovet for graving eller boring reduseres.

Noen bruksområder er:

  • Påvise dybde til fast fjell (kartlegge grunnfjell).
  • Kartlegge svakhetssoner i fjell.
  • Grunnvannskartlegging.
  • Påvisning av rør og ledninger i grunnen.
  • Asfaltdekke (mektighet og porøsitet)
  • Armeringsstruktur i betong (broer og betongkonstruksjoner)
  • Geologiske undersøkelser (f.eks. undersøke setningsskader)
  • Miljøgeologiske undersøkelser
  • Rullebanekartlegging
  • Brokartlegging

TerraTec utvikler nå en metode for å lage TIN-modeller av grunnfjell. Ta gjerne kontakt for en uformell prat om dette, og om hvilke kartleggingsbehov dere måtte ha.

Fagansvarlig for geofysikk:

Tobias Jokisch
tobias.jokisch@terratec.no / +47 902 09 686

Terratec AS © 2011-18 - Innholdsoversikt | info@terratec.no - Tlf: 45 46 63 00 - Mer informasjon »