Kartlegging med georadar

Georadar er en teknologi som måler dybden ned til objekter og lag / grenseflater under bakken. Terratec georeferer modellene som blir laget av georadardataene. Vi lager georefererte 3D-modeller av det som blir påvist under bakken. Typiske filformater vi leverer på er LandXML, LAS og DXF.

 

Her ser vi Terratecs mobile mapping plattform kombinert med en bakkekoblet georadar på tilhenger.

Sluttresultatet av slike undersøkelser kan være sammenstilte punkskyer over og under bakken.

Denne punktskyen illustrerer sammenstilling av punktskyer. Det ble målt mektighet asfalt som er gjengitt iform av fargekoder på denne broen.

Rødt indikerer tynnere dekke, mens blått indikerer tykkere dekke.

 

 

 

 

 

 

 

 

Et eksempel på bruk av georadar som verktøy til å kartlegge brokonstruksjon.

Denne punktskyen illustrerer mektighet asfalt på en bro i Norge. Her ble punktskyen generert fra helikopterflyvning og sammenstilt med bakkeradardata.

Ta kontakt for en samtale om løsninger og pris på georadar.

Fagansvarlig for geofysikk:

Tobias Jokisch
tobias.jokisch@terratec.no / +47 902 09 686

Terratec AS © 2011-18 - Innholdsoversikt | info@terratec.no - Tlf: 45 46 63 00 - Mer informasjon »