Forsking hos TerraTec AS

TerraTec AS leverer tjenester innen landmåling, kartlegging og 3D-modellering til alle bransjer. Vi har hovedkontor i Oslo, men TerraTec Group dekker hele Norden og gjør også oppdrag i Europa, Midt-Østen og Afrika. 

I tillegg til tjenester gjør vi forskningsarbeid innenfor utvalgte områder. Dette gjør vi i samarbeid med andre institsjoner, private bedrifter eller offentlige etater. 

Har du en idé til forskning innenfor kart og 3D? Ta kontakt på forskning@terratec.no

Under presenteres forskningsprosjektet: HyperBio: "Hva sier Skogen?" - Fremtidens analyse av skog basert på hyperspektral avbildning kombinert med lidar. 


FoU-prosjekt hyperBio:

"Hva sier Skogen?" - Fremtidens analyse av skog basert på hyperspektral avbildning kombinert med lidar

Terratec AS gjennomfører i 2015 - 2018 et spennende forskningsprosjekt med finansiering fra Norges Forskningsråd. Målet med prosjektet er å utvikle en metode for skogkartlegging som gir mer nøyaktig og effektiv skogtaksering basert på flybåren laserskanning (lidar) kombinert med hyperspektral avbildning.

Laserdata gir en punktsky i 3D som beskriver trehøyde, struktur og underliggende terreng med høy nøyaktighet. Hyperspektrale bilder gir meget detaljert fargeinformasjon der både synlig og infrarødt lys splittes i mange hundre kanaler.

Ved korrekt prosessering kan man dermed hente informasjon om biokjemiske sammensetninger i vegetasjonen slik at man blant annet kan identifisere treslag, sykdommer og  skogens alder. Ved å kombinere disse to metodene ønsker vi å utvikle nye verktøy for kartlegging av skog som reduserer behovet for feltarbeid og manuell klassifisering av data. 

Samarbeidspartnere i prosjektet er Norsk Regnesentral samt Institutt for Naturforvaltning (INA) på NMBU. I tillegg er et Italiensk Forskningsinstitutt med - Fondazione Edmund Mach i Trento. 

Laserdata gir en punktsky i 3D som beskriver trehøyde, struktur og underliggende terreng med høy nøyaktighet. 

Eksempel på 3D-punktsky fra laserdata, landskap med skog: 

Visualisering av "skjult" informasjon fra laserdata: høyde som viser differansen mellom trær og terreng. slik at man direkte kan lese av trehøyden uavhengig av terrenghøyde: 

Hyperspektrale bilder gir meget detaljert fargeinformasjon der både synlig og infrarødt lys splittes i mange hundre kanaler: 

Figur 1: Eksempel på spektra fra tre ulike treslag. Spektralinformasjonen har ikke store forskjeller i det synlige spekteret (400-700 nm). I praksis oppleves det ved at alt ser grønt ut. Betydelige forskjeller sees i det usynlige, nærinfrarøde området. 

2 bilder under viser visualisering av spektral informasjon i blandingsskog på Hadeland som ikke er synlig med det blotte øye. Vanlig ortofoto til venstre: 

 

Ved korrekt prosessering kan man hente opplysning om biokjemiske sammensetninger i vegetasjonen slik at man blant annet kan identifisere treslag, sykdommer og  skogens alder.

Kombinert ønsker vi dermed å benytte disse to metodene (laserskanning og hyperspektral avbildning) til å utvikle nye verktøy for kartlegging av skog som øker nøyaktigheten i skogtaksering og samtidig reduserer behovet for feltarbeid og manuell klassifisering av data. 

 

Terratec AS © 2011-18 - Innholdsoversikt | info@terratec.no - Tlf: 45 46 63 00 - Mer informasjon »