Flybåren laserskanning

Ved å sende ut flere hundre tusen laserpulser hvert sekund danner summen av disse målingene en sky av tredimensjonale punkter som er en nøyaktig gjengivelse av terreng og overflate.

Denne punktskyen kan filteres videre for f.eks å ta ut kun bakkepunkt eller kun vegetasjon, som igjen danner grunnlaget for nøyaktige terreng- og overflatemodeller.

TerraTec benytter vårt eget PPP software, TerraPos, for nøyaktig posisjonering av sensorene. Dette er et stort konkurransefortrinn og våre produkter leveres dermed med svært høy kvalitet.

Terratec AS © 2011-18 - Innholdsoversikt | info@terratec.no - Tlf: 45 46 63 00 - Mer informasjon »