Skip to the content

Landmåling

Landmåling er grunnlaget for alle typer bygg-, kraft- og samferdselsprosjekter. TerraTec gjør innsamling av geodata for bygg-, kraft- og anleggsbransjen.

Byggesak

Landmåling og geodesi er en kjernevirksomhet i TerraTec. Vi disponerer topp moderne utstyr og har medarbeidere med lang erfaring.

Terratec Cesna 208 Caravan (LN-LOL)

Flybåren datafangst

Flybåren d ...

3D modeller

Med all de ...

Undergrunnskartlegging

Landmåling ...

Accordion Tabbed

Tekstinnhold

Tekstinnhold

Accordion Normal

Tekstinnhold

Tekstinnhold

Umbraco is a great tool

Eirik Nesje

Normal text