Oppmålingsforretning

Vi holder oppmålingsforretninger på kommunes vegne. Dersom dere har kapasitetsproblemer kan vi steppe inn og gjennomføre forretningen. Vi sender ut varsel og utarbeider partsliste, setter ut, gjennomfører forretningen, merker og måler. Deretter  leverer vi protokoll og koordinater med dokumentasjon til kommunen for matrikkelføring.

3d modell av anleggseiendom i flere nivåer med overliggende grunneiendommer
3d modell av anleggseiendom i flere nivåer med overliggende grunneiendommer


Matrikkelføring uten fullført oppmålingsforretning (MUF)
Har dere kontroll med antallet MUF’er og frister? Å få fullført slik forretninger kan gjerne være vanskelig å prioriterer. I slike saker er grenseplasseringen allerede avgjort, dermed kan fullføringen være enkel å gjennomføre og sånn sett ideell å sette bort. Gi oss kopi av vedtakene så holder vi kontroll på frister og gjennomføring.

Terratec AS © 2011-17 - Innholdsoversikt | info@terratec.no - Tlf: 45 46 63 00 - Mer informasjon »