Kommunale konsulenttjenester

Oppmålingsforretning

Dersom kommunen har kapasitetsproblemer kan vi steppe inn og gjennomføre forretningene.  TerraTec holder hundrevis av oppmålingsforretninger hvert år på vegne av kommuner og BaneNOR. Vi har erfarne bestyrere som gjennomfører hele prosessen fra varsling til overlevering av SOSI filer og ferdige protokoller for matrikkelføring. 

3d modell av anleggseiendom i flere nivåer med overliggende grunneiendommer
3d modell av anleggseiendom i flere nivåer med overliggende grunneiendommer - modellen er laget som et ledd i gjennomføring av oppmålingsforretnign over eiendommen.
 


Matrikkelføring uten fullført oppmålingsforretning (MUF)
Har dere kontroll med antallet MUF’er og frister? Å få fullført slik forretninger kan gjerne være vanskelig å prioriterer. I slike saker er grenseplasseringen allerede avgjort, dermed kan fullføringen være enkel å gjennomføre og sånn sett ideell å sette bort. Gi oss kopi av vedtakene så holder vi kontroll på frister og gjennomføring.

Saksbehandling:
TerraTec Eiendom har flere ansatte med lang erfaring fra kommunal saksbehandling etter plan og bygningsloven, herunder behandling av klagesaker og ulovlighetsoppfølging.  Vi saksbehandler også etter eierseksjonsloven og matrikkeloven. Skulle kommunen ha behov for hjelp i en periode, kan TerraTec Eiendom bistå dere med erfarne saksbehandlere innenfor byggesak og opprettelse, endring og seksjonering av eiendom.

Eiendomsfaglig rådgivning
I vårt fag kan man fra tid til annen komme opp i vanskelige problemstillinger, og det er gjerne ikke så mange å spørre til råds. Må utearealet til seksjonene måles opp? Kan anleggseiendommen etableres slik? Hvordan håndterer man 0/0 eiendommer? Kan kommunen erklære seg som eier til offentlig veigrunn? Ta gjerne kontakt, så kan vi kanskje bidra med noe - koster i alle fall ingenting å spørre.

Matrikkelføring
TerraTec Eiendom har to matrikkelførere som kan påta seg å føre matrikkelen for din kommune, dersom det skulle være behov. Vi kan både GIS/LINE matrikkelklienten og kartverksklienten.

Terratec AS © 2011-18 - Innholdsoversikt | info@terratec.no - Tlf: 45 46 63 00 - Mer informasjon »