TerraTec Eiendom

TerraTec AS har fra 1. januar 2017 samlet firmaets eiendom og matrikkelkompetanse i en egen eiendomsavdeling. Avdelingen tar mål av seg til å være et kompetansesenter innenfor matrikkel og eiendomsfag. Hovedaktiviteten vil være landmåling, husplassering, kommunale søknader og eiendomsjuridisk rådgivning.

Avdelingen består av fem erfarne landmålere, med tusenvis av oppmålingsforretninger på cv’en, en master i eiendomsfag (jordskiftekandidat) og en eiendomsjurist med lang erfaring fra kommunal saksbehandling innen eiendom og matrikkel.

Kommunale søknader
TerraTec har ansatte med lang erfaring med kommunal saksbehandling. Vi kan:
- Seksjonering
- Deling, arealoverføring og grensejustering

Juridisk Rådgivning:
TerraTec Eiendom bistår kommuner og foretak med rådgivning  i forskjellige eiendomsrettslige spørsmål.

Husplassering:
TerraTec foretar oppmålingsteknisk prosjektering og plassering og beliggenhetskontroll.

Oppmålingsforretning:
Vi holder oppmålingsforretninger på kommunes vegne. Dersom dere har kapasitetsproblemer kan vi steppe inn og gjennomføre forretningen.

 

Terratec AS © 2011-18 - Innholdsoversikt | info@terratec.no - Tlf: 45 46 63 00 - Mer informasjon »