As-Built-dokumentasjon

As-Built-dokumentasjonen må alltid være på plass, og er ofte et krav før et prosjekt kan ferdigstilles.

TerraTec leverer As-Built-dokumentasjon til alle typer prosjekter. Særlig til anlegg- og byggbransjen. Gjennom flere år har TerraTec bygget opp en vesentlig kompetanse innenfor dette område og TerraTec har stor kompetanse innenfor As-Built-dokumentasjon.

Ved bruk av profesjonelt oppmålingsutstyr, og strukturert og systematisk framgangsmåte leverer TerraTec alle former for As-Built-dokumentasjon. Naturligvis etter gjeldende standarder og i henhold til Forvaltning Drift Vedlikehold (FDV) forskrifter.

  • Målebrev
  • SOSI-data
  • Visuelle presentasjoner av faktisk bygget og teoretisk modell. 

Terratec AS © 2011-18 - Innholdsoversikt | info@terratec.no - Tlf: 45 46 63 00 - Mer informasjon »