Skip to the content

Møt Terratec på geomatikkdagene 2019 og hør de spenndende foredragene vi skal holde!

Terratec kommer til å være godt representert på Geomatikkdagen 2019 fra 2 - 4 april på Sundvollen. Ta gjerne en prat med en av våre dedikerte ansatte, hvis det er noe du ønsker å diskutere eller få mer informasjon omkring.  

Vi kommer til å flere spennende foredrag i løpet av geomatikkdagene, så få dem med deg! Det gjelder følgende:

Bernt Larsen - Dyptgående flybåren batymetrisk laser

Marianne Løvås - Håndholdt laserskanning og SLAM for kartlegging av kloakktunnel

Gunhild Mæhlum - Nye metoder for kartlegging av jernbanedata