BIM

Bygningsinformasjonsmodeller er et verdifullt verktøy for prosjektering, utvikling, ferdigstilling og vedlikehold av alle typer bygninger og infrastruktur.

TerraTec har stor erfaring med leveranse av data som grunnlag for BIM-modeller. Våre georeferte 3D-data kan brukes i henhold til Standard Norge sine rettningslinjer og FDVU.

Stikning i forhold til informasjonene i BIM-modeller er noe vi ofte gjør. Vi kan selv georeferer modellene og hente ut stikningsdata. På samme måte levere vi ofte As-Built-data til BIM-modeller, så det er mulig at sammenholde teoretisk modell mot det faktiske bygget.

Les mer »

Terratec AS © 2011-18 - Innholdsoversikt | info@terratec.no - Tlf: 45 46 63 00 - Mer informasjon »